Wednesday, July 9, 2014

Solat


Solatku tanpa kalam
Solatku tanpa takbir
Solatku tanpa ruku'
Solatku tanpa sujud
Solatku tanpa salam

Solatku hanya penyaksian
Penyaksian adanya kamu
Kamu yang memadam segala diri
Diriku sendiri...

Aku pulang pada kalian (yang terbanyak)